کیشه سو، دژ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کیشَه‌سو، دژ

از قلعه‌های بزرگ مادی. بر فراز تپه‌ای مشرف بر رودخانه ساخته شده بود. در کتیبه‌های آشوری، کیشه‌سو مرکز یکی از ایالات مادی است اما موقعیت دقیق آن تاکنون شناخته نشده است؛ شاید در بخش علیای درۀ رود قزل اوزن در استان آذربایجان شرقی باشد. تصویر دژ کیشَه‌سُو بر دیوار کاخ سارگون دوم پادشاه آشور در دورشاروکین به‌صورت نقش‌برجسته حجاری شده است. در تصویر، دژی دارای سه حصار متحدالمرکز را می‌بینیم. تیگلات پیلسِر سوم پادشاه آشور در ۷۴۴پ‌م کیشه‌سو را گشود. کیشه‌سو مرکز رهبری شورش علیه امپراتوری آشور در ۶۷۳پ‌م بود. آشوریان آن‌جا را مرکز ناحیۀ کار اوریگالی نامیده‌اند.