گذرگاه شمال شرق

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گذرگاه شمال شرق (Northeast Passage)

راهی دریایی از اقیانوس اطلس شمالی، اطراف آسیا، تا اقیانوس آرام شمالی. نیلز نوردنشولد[۱]، کاشف سوئدی، نخستین‌بار بین ۱۸۷۸ و ۱۸۷۹، این مسیر را پیمود و بعد روس‌ها، از ۱۹۳۵ برای سکونت در شمال سیبری، آن را گسترش دادند. ناوگان بازرگانی روس‌ها از این گذرگاه زیاد استفاده می‌کند.

 


  1. Nils Nordenskjöld