گریمزپاوند

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گریمْزْپاوند (Grimspound)
روستای محصوری از عصر مفرغ[۱] نزدیک هَمیلتون ریج[۲] در دارتمور[۳]، در دِوُن[۴] اِنگِلستان. در محوطۀ این روستای محصور، ۲۰ کلبۀ سنگی محصور با دیوارهای سنگی به ارتفاع ۱.۵ متر قرار داشت. گروه‌های مشابه ولی کوچک‌تری از این کلبه‌ها از عصر مفرغ در دارتمور وجود دارد.

 


  1. Bronze Age
  2. Hamilton Ridge
  3. Dartmoor
  4. Devon