گسنر، کنراد (۱۵۱۶ـ۱۵۶۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گِسْنِر، کُنراد (۱۵۱۶ـ۱۵۶۵)(Gesner, Conrad)

گِسْنِر، کُنراد

کتاب‌شناس، پزشک و طبیعت‌شناسِ سوئیسی. استاد فلسفه و علوم طبیعی در دانشگاه زوریخ بود. تألیفات بسیاری در زمینۀ گیاه‌شناسی و جانورشناسی داشت که مهم‌ترین آن‌ها با عنوانتاریخ حیوانات[۱] (۱۵۵۱)، پایه‌گذار علم جانورشناسی مدرن شد. گسنر را بنیانگذار علم کتاب‌شناسی جدید هم می‌دانند. اثر مشهور او تحت عنوان کتاب‌شناسی جهانی[۲] (۱۵۴۵-۱۵۴۹) نام و مشخصات تمام کتب یونانی، لاتین و عبری شناخته شده تا آن زمان را همراه با توصیف آن‌ها دربر دارد.

 


  1. Historiae animalium
  2. Bibliotheca Universalis