گلدمن، اما (۱۸۶۹ـ۱۹۴۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گُلْدْمَن، اِما (۱۸۶۹ـ۱۹۴۰)(Goldman, Emma)

گُلْدْمَن، اِما

آنارشیست لیتوانیایی‌تبار، متولد کوونو[۱] (کاوناس[۲] فعلی). به ایالات متحد مهاجرت کرد (۱۸۸۵) و رهبر جنبش آنارشیستی شد و همکاری نزدیکی با اَلکساندر برکمن[۳]، آنارشیست لهستانی‌تبار، داشت. پس از ایراد چندین سخنرانی در مخالفت با حکومت دستگیر (۱۸۹۳) و در نیویورک زندانی شد. در ۱۸۹۴، آزاد شد و در اروپا به ایراد سخنرانی پرداخت. در امریکا نیز سخنرانی‌هایی داشت و از ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۷ سردبیر نشریۀ آنارشیستی مام زمین[۴] بود. جنگ جهانی اول را به‌شدت محکوم کرد و آن را جنگ امپریالیستی خواند. در ۱۹۱۷، به‌اتفاق برکمن محاکمه و به دو سال زندان محکوم شد و پس از آزادی در ۱۹۱۹ به اتحاد شوروی رفت. پس از اخراج از شوروی، مدتی را در انگلستان گذراند و پس از ازدواج با یک معدنچی ویلزی (۱۹۲۶) تبعۀ انگلیس شد. در جنگ داخلی اسپانیا[۵] (۱۹۳۶‌ـ‌۱۹۳۹) در لندن و مادرید برای دولت جمهوری‌خواه اسپانیا فعالیت کرد. آثار گلدمن عبارت‌اند از سرخوردگی من از روسیه[۶] (۱۹۲۳)، آنارشیسم و سایر مقالات[۷] (۱۹۱۰) و زندگی‌ من[۸] (۱۹۳۱).

 


  1. Kovno
  2. Kaunas
  3. Alexander Berkman
  4. Mother Earth
  5. Spanish Civil War
  6. My Disillusionment in Russia
  7. Anarchism and Other Essays
  8. Living My Life