گلف استریم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گُلف استریم (Gulf Stream)

جریان آب گرم اقیانوسی[۱]. این جریان از آب‌های گرم خلیج مکزیک[۲]، در امتداد ساحل شرقی امریکا به‌سمت شمال می‌رود و با کانالی از آب سرد، که منشأ آن جریان روبه جنوب لابرادور[۳] است، از ساحل شرقی امریکا جدا می‌شود. پس از نیوفندلند[۴] بخشی از گلف استریم به‌سمت شرق و به‌طرف اقیانوس اطلس منحرف می‌شود. در این منطقه آن را جریان رانه‌‌ای اطلس شمالی[۵] می‌نامند. این جریان رانه‌ای به دو شاخۀ شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود و جزیرۀ بریتانیا و اروپای شمال غربی را گرم می‌کند. در غیر این صورت، این مناطق دارای اقلیمی سردتر ‌بودند. پهنای گلف استریم در آغاز ۸۰ تا ۱۵۰ کیلومتر است و عمق آن به ۸۵۰ متر می‌رسد. سرعت میانگین آن حدود ۱۳۰ کیلومتر در روز و دمایش حدود ۲۶ درجۀ سانتیگراد است. این جریان، حین حرکت به‌سمت شمال خنک‌تر و عریض‌تر می‌شود و سرعت آن کاهش می‌یابد.

 


  1. ocean current
  2. Gulf of Mexico
  3. Labrador current
  4. Newfoundland
  5. North Atlantic Drift