گلچه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گُلچه (floret)

هریک از گل‌های کوچکی که معمولاً در کنار یکدیگر گلی بزرگ‌تر و مرکب تشکیل می‌دهند. در گل مرکب[۱]، که ویژۀ اعضای تیرۀ کاسنی[۲] است، غالباً دو نوع گلچۀ متفاوت یافت می‌شود. گلچه[۳]های مسطح (دیسکی[۴]) در مرکز گل، و گلچه‌های شعاعی[۵] در قسمت‌های حاشیه‌ای قرار دارند. گلچه‌های اخیر نوعی گلبرگ منفرد، با نام زبانک (لیگول)[۶]، دارند. در مینای چمنی[۷]، گلچه‌های مسطح زردرنگ و زبانک‌ها سفیدند.

 


  1. composite flower
  2. Compositae
  3. floret
  4. disc
  5. ray floret
  6. ligule
  7. marguerite