گل آلپ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گُلِ آلپ (Cisalpine Gaul)

(یا: گلِ سیزالپین، به معنی گل این سوی آلپ) منطقه‎ای در استان گالیا[۱] (شمال ایتالیا) در جنوب کوه‌های آلپ[۲]؛ گل ترانسالپین گُل آن سوی آلپ[۳]، ناحیه‌ای در شمال آلپ، مطابق با بلژیک، فرانسه، هلند و سوئیس کنونی است. جمهوری سیزالپین[۴] در شمال ایتالیا را ناپلئون در ۱۷۹۷ بنیان گذاشت که به جمهوری ایتالیا ۱۸۰۲ـ۱۸۰۴ و پادشاهی ایتالیا ۱۸۰۴‌ـ‌۱۸۱۵ شهرت یافت.

 


  1. Gallia
  2. Alps
  3. Transalpine Gaul
  4. Cisalpine Republic