گل پریوش

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

گُلِ پَریوَش (periwinkle)

گُلِ پَريوَش

در گیاه‌شناسی[۱]، گروهی از گیاهان خزندۀ همیشه‌ سبز، دارای گل‌های آبی، از تیرۀ پروانش[۲]، جنس پروانش[۳]، بومی اروپا و آسیا. طول آن از ۲۰ سانتی‌متر تا یک متر متغیر است. گیاه پریوش ماداگاسکاری[۴] موادی شیمیایی تولید می‌کنند که بازدارندۀ تقسیم سلولی و برای درمان سرطان خون[۵] مؤثر است. پیچ تلگرافی[۶]، از گونه‌های متعلق به این گیاهان، در شمال و شمال غرب ایران می‌روید.

 


  1. botany
  2. dogbane family/Apocynaceae
  3. Vinca
  4. (Madagascar Periwinkle (Catharanthus roseus
  5. leukaemia
  6. V. herbacea