یهودی سرگردان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

یَهودیِ سَرگَردان (Wandering Jew)

يَهوديِ سَرگَردان

در افسانه‌های قرون وسطا، یهودی‌ای به نام اَحْشَویروش[۱]، که گفته می‌شد به عیسی مسیح در آن هنگام که صلیب به دوش داشت و از تپۀ جُلجُتا[۲] بالا می‌رفت اهانت کرد و محکوم شد تا هنگام رجعت[۳] مسیح در جهان سرگردان باشد.

 


  1. Ahasuerus
  2. Calvary
  3. Second Coming