یورتچی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یورتْچی

طایفۀ ترک ایرانی، از طوایف یکجانشین استان اردبیل. سردسیر قدیم چادرنشینان یورتچی در ناحیۀ اتوراک و گرمسیر آنان در قوچ داغلی قرار داشت. نام این مردم عمدتاً در حوادث مشروطیت به میان آمده است. اینان از مخالفان مشروطه بودند و در حملات رحیم‌خان، سردار نصرت چلبیانلو، به تبریز و غارت شهر اردبیل شرکت داشتند. امیرمظفر یورتچی، سرکردۀ این طایفه، از طرفداران استبداد بود. پیش از سلطنت رضاشاه پهلوی به یکجانشینی روی آوردند. جمعیت یکجانشینان یورتچی در سال‌های اول سلطنت پهلوی قریب ۱۰۰۰ خانوار بود.