ییگر، چاک (۱۹۲۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

یِیگِر، چاک (۱۹۲۳)(Yeager, Chuck)

(نام اصلی: چارلز الوود ییگر[۱]) هوانورد و خلبان هواپیماهای آزمایشی امریکایی. اولین فردی بود که از دیوار صوتی عبور کرد.

 


  1. Charles Elwood Yeager