آباء رسالت

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آباء رِسالَت (Apostolic Fathers)
در اصطلاح عام، نویسندگان مسیحی در دورۀ میان عصر_رسولان[۱] و مدافعان متأخر، و به‌طور خاص کسانی که گمان می‌‌رود از نزدیک با رسولان تماس داشته‌اند، مانند قدیسان کلمنس رومی، ایگناتیوس انطاکی، و پولیکارپ ازمیری. این اصطلاح دیگرانی را هم دربرمی‌گیرد که در قرن ۲م کار تعلیم سنتی را در صدر اول کلیسا پیش برده‌اند، کسانی مانند هرماس، پاپیاس، و نویسندگان نامه‌هایی به برنابا و دیوگِنِس، و مؤلفان رسالۀ دوم کلمنس[۲] و کتاب تعلیم[۳] . نیز ← آباء کلیسا؛ دفاعیات

 


  1. apostles
  2. Clement
  3. Didache