آبولیتس

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آبولیتس

شهربان شوش در روزگار داریوش سوم هخامنشی. چون اسکندر پس از نبرد گوگمل (۳۳۱ق‌م) و تصرّف بابل، به‌سوی شوش، تختگاه هخامنشیان، به‌راه افتاد،‌ آبولیتس شهر را تسلیم وی کرد و سردار مقدونی در شوش خزانۀ هخامنشیان را به چنگ آورد و آبولیتس را بر شغل خویش باقی گذارد، اما فرماندهی نظامی و نظارت بر گنج شاهی را به‌دست مقدونیان سپرد. ممکن است تسلیم شوش و خزانۀ آن از سوی آبولیتس به اسکندر، به فرمان داریوش سوم انجام شده باشد، تا بدین‌وسیله اسکندر را مشغول سازد و به شاه هخامنشی فرصت تجدید قوا بدهد. به هر حال، اسکندر پس از بازگشت از هند به شوش، آبولیتس و پسرش را به‌جرم کوتاهی در انجام وظایف زندانی و اعدام کرد.