آتاکسی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آتاکْسی (ataxia)

(یا: ناهماهنگی حرکتی) ازبین‌رفتن هماهنگی عضلانی، بر اثر آسیب‌دیدن یا بیماری دستگاه عصبی.