آتاکسی فریدریش

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آتاکْسیِ فریدْریش (Friedreich's Ataxia)
نوعی اختلال ارثی[۱] و نادر دستگاه عصبی. با عدم تعادل هنگام راه‌رفتن و ایستادن[۲] و سفتی[۳] عضلات اندام‌ها همراه است. این بیماری در حدود ۱۲سالگی شروع می‌شود و پیشرونده است. بیماران ندرتاً بیش از ۴۰ سال عمر می‌کنند. این بیماری ناشی از تکرار رمزینه[۴] در ژن است. شیوع بیماری در اروپایی‌ها یک در ۵۰هزار نفر است.  1. inherited disorder
  2. unsteadiness of gait and posture
  3. spasticity
  4. codon