آدنیت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
آدِنيت
10061400-1.jpg

آدِنیت (adenitis)

(مشتق از واژه‌ای یونانی به‌معنی غده) التهاب غده‌های لنفی[۱]. ممکن است حاد یا مزمن باشد. به منزلۀ یک اصل کلی، آدنیت نشانۀ وجود برخی فرآیند بیماری[۲] در منطقه‌ای از بدن است که مجاری لنفاوی[۳] به آن وارد می‌شوند و غده‌های لنفیِ متأثر از بیماری در آن منطقه واقع‌اند. در آدنیت حاد، بیماری معمولاً به شکل زخم یا جراحتی عفونی است که باکتری‌ها از محل آن وارد می‌شوند، از راه مجاری لنفاوی به غده‌های لنفی منطقه می‌رسند، و در آن‌جا گیر می‌افتند. نتیجۀ این امر التهاب غدۀ لنفاوی است که با بزرگ‌شدن و گاه چرکی‌شدن آن مشخص می‌شود. آدنیت مزمن ممکن است ناشی از عفونت‌های مزمنی مثل سل باشد. همچنین، غده‌های لنفی جایگاه ثانویۀ سرطان‌اند. در این موارد، یاخته‌های سرطانی از محل اولیۀ سرطان و از راه مجاری لنفاوی به غده‌های لنفی می‌رسند. لنفادنوم[۴] یا بیماری هاجکین[۵]، هم باعث بزرگ‌‌شدن غده‌های لنفی می‌شود.

 


  1. inflammation of the lymphatic glands
  2. disease process
  3. lymphatic channels
  4. lymphadenoma
  5. Hodgkin\'s disease