آدینه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آدينه (نشریه) Adineh (journal)


ماهنامۀ علمی، فرهنگی، هنری، چاپ تهران. صاحب‌امتیازش غلام‌حسین ذاکری و سردبیران آن سیروس علی‌نژاد و فرج سرکوهی بوده‌اند. نخستین شماره‌اش در ۱۳۶۶ منتشر شد. پروانۀ انتشار آدینه در ۱۳۷۷ لغو شد و در ۱۳۷۸، دادگاه تجدیدنظر حکم لغو نشریه را باطل کرد و چندی بعد در همین سال تعطیل شد. مجله‎‌ای جدی و مطرح در ادبیات معاصر بود که برخی شماره‌هایش جنجال‌برانگیز شد. چند شمارۀ آن مطالبی دربارۀ رسم‌الخط زبان فارسی و نقد و بررسی آن داشت. ویژه‌نامه‌هایی نیز دربارۀ شعر و ادبیات منتشر می‌کرد. برخی از مصاحبه‌‎های آن با افراد سرشناس مثل پرویز ناتل خانلری، به‌ویژه بعد از انقلاب غافلگیرکننده بود. علاوه بر موضوع‌های ادبی، به مباحث اجتماعی مثل سانسور، جنگ، گرسنگی، و خشونت نیز می‌پرداخت.