آرامش درمانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 21:23, 13 November 2023 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

آرامِش‌دَرْمانی (relaxation therapy)
ایجاد کنترل منظم و آگاهانه بر فرآیندهای فیزیولوژیک، حالت‌های عاطفی و ذهنی مرتبط با آن‌ها، و تنش‌های ماهیچه‌ای بدن، به‌منظور برطرف‌کردن تنش‌های عصبی و عوارض آن‌ها. مراقبه[۱]، هیپنوتیسم‌درمانی[۲]، خود‌آفرینی[۳]، و پس‌خوراندزیستی[۴] روش‌های رایج آرامش‌درمانی‌اند.

 


  1. meditation
  2. hypnotherapy
  3. autogenics
  4. biofeedback