آرام بخش

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آرام‌بخش (tranquillizer)
نام رایج هر دارویی که برای رفع اضطراب یا تنش (ضد اضطراب[۱]) تجویز شود. بنزودیازپین‌ها[۲]، باربیتورات‌ها[۳]، ضد افسردگی‌ها[۴]، و مسدود‌کننده‌های گیرندۀ بتا[۵] از آن‌ جمله‌اند. اکثر داروهایِ ضد اضطراب فعلی در فرد وابستگی ایجاد می‌کنند. به‌همین سبب، امروزه برای رفع اضطراب کمتر دارو تجویز می‌شود.

 


  1. anxiolytic
  2. benzodiazepines
  3. barbiturates
  4. antidepressants
  5. beta-blockers