آرتاکسیاس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

Artaxias

آرتاکْسیاس

(یا: آرتاشِس) امیر ولایت اَرمَنیۀ باستان (۱۵۹ـ۱۹۰پ‌م). آرتاکسیاس، از سیاست‌های ضد ایرانیِ یونان و روم حمایت می‌کرد. آنتیوخوس سوم، فرمانروای سلوکی، او را در حدود ۲۰۰پ‌م حاکم ولایت ارمنیه کرد؛ اما پس از شکست آنتیوخوس از جمهوری روم، در نبرد ماگْنِزیا در ۱۹۱پ‌م، آرتاکسیاس به روم پیوست و سنای روم او را والی ارمنیه قلمداد کرد. جانشینان آرتاکسیاس تا اولین دهۀ میلادی حکومت کردند.