آرتروسکوپی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 19:23, 15 November 2023 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
آرْتروسْکوپی

آرْتروسْکوپی (arthroscopy)

در پزشکی، نوعی عمل جراحی با استفاده از آرتروسکوپ[۱]، به‌منظور ترمیم مفصل. آرتروسکوپ تلسکوپی به قطر چهار میلی‌متر، متصل به دوربینی کوچک است. طول برش جراحی در این عمل کمتر از یک سانتی‌متر است. بنابراین، در این عمل صدمۀ کمی به بدن وارد می‌شود. در این روش، از راه برش جراحی حجمی مشخص از محلول نمکی را وارد مفصل می‌کنند تا فضای داخل مفصل منبسط ‌شود. سپس، آرتروسکوپ را وارد مفصل می‌کنند تا تصویر روی صفحۀ تلویزیون رؤیت شود. سپس، جراح با وسایل جراحی کوچک اقدامات درمانی داخل مفصل را صورت می‌دهد.

 


  1. arthroscope