آزمایش خون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آزمایِشِ خون (blood test)
بررسی آزمایشگاهی نمونۀ خون. آزمایش‌های متعددی روی نمونۀ خون صورت می‌گیرد، ازجمله آزمایش سادۀ تعیین گروه خون، و به‌کارگیری روش‌های پیچیدۀ سنجش بیوشیمیایی ترکیباتی نظیر هورمون‌ها که به مقدار بسیار کم در خون یافت می‌شوند. این آزمایش‌ها غالباً در یکی از سه گروه زیر قرار می‌گیرند: ۱. خون‌شناسی[۱] (آزمودن وضعیت خون)، ۲. میکروب‌شناسی[۲] (شناسایی عفونت‌ها)، و ۳. شیمی‌خون[۳] که رویدادهای شیمیایی بخش‌هایی از بدن را نشان می‌دهد. آزمایش معمول خون قبل از عمل‌های جراحی و برای اندازه‌گیری مقدار هموگلوبین صورت می‌گیرد و مشخص می‌کند فرد دربرابر خون‌ریزی حین عمل چه‌قدر تحمل دارد.
 

  1. haematology
  2. microbiology
  3. blood chemistry