آزمون پیش از تولد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آزمونِ پیش از تولّد (prenatal testing)
بررسی زن باردار، برای تعیین ناهنجاری‌های جنین، ازجمله ناهنجاری‌های وراثتی. روش‌های آزمون عبارت‌اند از سونوگرافی، بزل مایع آمنیوتیک (آمنیوسنتز)[۱]، و نمونه‌برداری از پرز‌های جفت[۲].
 

  1. amniocentesis
  2. chorionic villus sampling