آسایشگاه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آسایِشگاه (hospice)

آسايِشگاه

اقامتگاه مخصوص مبتلایان به مراحل نهایی بیماری و وابستگان آن‌ها. در آسایشگاه مراقبت و درمان‌های تسکینی صورت می‌گیرد. هدف از تأسیس این مراکز کاهش درد بیمار و فراهم‌آوردن امکان مرگ در آرامش است.


\\10121500\\