آستارایی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آستارایی (Astaraian)از گویش‌های تالشی شمالی. این گویش مشابهت زیادی با لهجۀ لَونْدَویلی دارد و همچون لنکرانی در واکه‌ها با تالشی میانی و جنوبی تفاوت دارد. آستارایی از واژگان و عناصر دستوری ترکی تأثیر زیادی گرفته است. گویشوران این لهجه در آستارای ایران و آستارای جمهوری آذربایجان زندگی می‌کنند.