آسیب شناسی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آسیب‌شِناسی (pathology)

شاخه‌ای از علوم پزشکی برای بررسی فرآیند بیماری‌ها و چگونگی ایجاد تغییرات عملکردی ساختاری، حاصل از این بیماری‌ها.