آلوپورینول

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آلوپورینول (allopurinol)
دارویی برای درمان نقرس مزمن[۱]. آلوپورینول، با فرمول C۵H۴N۴O، ایزومر[۲] هیپوگزانتین[۳] است و مقدار اسید اوریک[۴] خون را کم می‌کند. در اوایل دهۀ ۶۰م، این دارو تصادفاً در مطالعاتی برای یافتن نوعی داروی سرکوب‌کنندۀ ایمنی[۵] کشف شد. آلوپورینول بر حملۀ حاد نقرس اثری ندارد و حتی ممکن است در مراحل اولیۀ درمان باعث تشدید حملات حاد شود، ولی در درازمدت از رسوب اورات‌ها[۶] (نمک‌های اسید اوریک) در مفاصل، و نیز تشکیل سنگ‌های کلیوی جلوگیری می‌کند.
 

 


  1. chronic gout
  2. isomer
  3. hypoxanthine
  4. uric acid
  5. immunosuppressive
  6. urates