آمیگدالین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آمیگدالین (amygdalin)

C۲۰H۲۷O۱۱N، گلوکزید[۱]ی که در بادام تلخ، مغز هستۀ آلبالو، و سایر فرآورده‌های گیاهی یافت می‌شود. وقتی در آب خیسانده شود، به علت وجود آنزیم امولزین[۲]، تخمیر[۳] و به اسید هیدروسیانیک (اسید پروسیک)، بنزالدئید[۴] و گلوکز[۵] تجزیه می‌شود.  1. glucoside
  2. emulsin
  3. fermentation
  4. benzaldehyde
  5. glucose