آنتابیوز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آنتابیوز (Antabuse)
نام تجاری دی‌سولفیرام[۱]، ترکیبی شیمیایی و مصنوعی، مؤثر در درمان الکلیسم. اگر الکل با آن مصرف شود، عوارضی جانبی مثل تهوع، سردرد، تپش قلب، و ازحال‌رفتن عارض می‌شود. مصرف تصادفی الکل با برخی از پادزی‌ها نیز اثرات مشابهی ایجاد می‌کند.  1. disulfiram