آنتونی و کلیوپاترا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
صحنه‌ای از نمایش

آنتونی و کلئوپاترا (Antony and Cleopatra)
نمایش­‌نامه­‌ای تراژیک، به نظم و نثر، در پنج پرده، نوشتۀ ویلیام شکسپیر[۱]، به زبان انگلیسی، نوشته‌ شده در حدود ۱۶۰۶ـ۱۶۰۷، نخستین اجرا در ۱۶۰۷، نخستین چاپ در ۱۹۲۳. مارکوس آنتونیوس[۲]، سردار رومی، در اسکندریه به زنی زیبارو، کلئوپاترا، دل می­‌بندد. در همین هنگام به سبب مرگ همسرش، فولویا[۳]، و برخی حوادث سیاسی، ناگزیر اسکندریه را ترک می‌کند و به رم[۴] بازمی­‌گردد، و با زنی به نام اوکتاویا[۵] پیوند زناشویی می­‌بندد. وصلت این دو دیری نمی‌­پاید و آنتونیوس به اسکندریه بازمی­‌گردد و گرفتار در بند شهوتی کور، با کلئوپاترا، که از او به‌سبب ازدواج با اوکتاویا کینه به دل گرفته است، درمی­‌آمیزد. آنتونیوس درپی نبردی با اوکتاویانوس[۶]، برادر اوکتاویا، با شنیدن خبر کذب درگذشت کلئوپاترا، دست به خودکشی می‌زند و در آغوش معشوق خود جان می‌سپارد. کلئوپاترا نیز خود را بر سَر جنازۀ آنتونیوس به نیش افعی می‌کُشد. آنتونی و کلئوپاترا را به سبب تصویرپردازی­‌های بدیع و رنگارنگ آن ستوده‌اند. احتمالاً شکسپیر برای نوشتن این نمایش­‌نامه، از منابعی چون زندگی مارکوس آنتونیوس، اثر پلوتارک و تاریخ جنگ‌های داخلی جمهوری رم، اثر آپیانوس[۷] بهره برده است. این نمایش‌­نامه همواره منبع الهام نقاشان و موسیقی‌دانان بوده است.  1. William Shakespeare
  2. Antonius
  3. Fulvia
  4. Rome
  5. Octavia
  6. Octavius
  7. Appianus