آندوسکوپ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آندوسکوپ (endoscope)

آنْدوسْکوپ

در پزشکی، وسیله‌ای لوله‌ای‌شکل که آن را در فرآیند آندوسکوپی[۱]، برای بررسی یا درمان بیماری‌ها، وارد حفره‌های بدن می‌کنند.  1. endoscopy