آندومتریوز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آندومِتریوز (endometriosis)
نوعی بیماری شایع در زنان. در این بیماری، لکه‌هایی از آندومتریوم[۱] (پوشش داخلی زهدان) در خارج از زهدان یافت می‌شود. این بافت نابه‌جا در اغلب موارد در تخمدان‌ها[۲] دیده می‌شود، اما ممکن است لگن[۳]، درون شکم، مهبل[۴]، و راست‌روده[۵] را هم درگیر کند. آندومتریوز با مسکن‌ها[۶]، داروهای هورمونی[۷] یا جراحی درمان می‌شوند. ۳۰ تا ۴۰ درصد از بیمارانی که به علت نازایی درمان می‌شوند، به آندومتریوز دچارند. در ۱۹۹۴، دَه درصد از زنان در سنین باروری به آندومتریوز مبتلا بودند و فراوانی این بیماری روبه افزایش است. ارتباطی بین آندومتریوز و تماس با ترکیبات آلوده‌کننده، دیوکسین[۸]، و بی‌فنیل‌های چندکلره[۹] یافت شده است.  1. endometrium
  2. ovaries
  3. pelvis
  4. vagina
  5. rectum
  6. analgesics
  7. hormone preparations
  8. dioxin
  9. polychlorinated biphenyls