آهوان، گردنه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آهُوان، گردنه (Ahovan Mountain Pass)

واقع در استان سمنان، شهرستان سمنان با ارتفاع ۱,۹۵۰ متر. در ۳۴کیلومتری شمال شرقی سمنان، سر راه سمنان به دامغان، قرار دارد. این‌ گردنه شهرستان‌های سمنان و دامغان را ازهم جدا می‌کند.