آپولون بلودره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آپولونِ بِلْوِدِرِه (Apollo Belvedere)
مجسمۀ مرمرین آپولون[۱]، خدای یونانی، در تالار بلودره[۲] در موزۀ واتیکان[۳] رُم، ایتالیا. این مجسمه در ۱۵۰۰م یافت شد، و از آن پس به‌منزلۀ یکی از شاهکارهای فوق‌العادۀ هنر دنیا، و نمونه‌ای تمام‌عیار از زیبایی مردانه به‌شمار می‌رود. ظاهراً این مجسمۀ مرمرین، تقلیدی رومی از مجسمۀ مفرغین[۴] یونانی است. احتمالاً مجسمۀ مفقودشدۀ اصلی را لئوخارس[۵]، مجسمه‌ساز یونانی، در قرن ۴پ‌م پدید آورده است.

 


  1. Apollo
  2. Belvedere
  3. Vatican Museum
  4. bronze
  5. Leochares