آیسک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آیِسک (Ayask (city


شهری در استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بخش سرایان. با ارتفاع ۱,۳۷۰ متر، در دشتی در ۲۴کیلومتری جنوب شرقی فردوس و ۱۳کیلومتری شمال غربی سرایان، سر راه فردوس به سرایان، قرار دارد. اقلیم آن معتدلِ مایل به گرم و خشک است. جمعیت آن ۵,۰۸۴ نفر است (۱۳۸۵).