ابرکوه، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:04, 14 November 2023 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اَبَرکوه، شهر

مجموعه تاریخی خانه آقازاده ابرکوه
مجموعه تاریخی خانه آقازاده ابرکوه

(نام سابق: ابرقو) واقع در استان یزد و مرکز اداری شهرستان ابرکوه. با ارتفاع ۱,۵۰۵ متر، در دشتی در ۱۳۴‌کیلومتری جنوب غربی یزد و ۱۱۱‌کیلومتری جنوب غربی تَفت، سر راه یزد به آباده و اقلید، در حاشیۀ غربی کویر ابرکوه، قرار دارد. اقلیم آن معتدلِ مایل به گرم و خشک و جمعیت آن ۲۱,۸۱۸ نفر است (۱۳۸۵). این شهر مسجد جمعۀ بزرگ و تاریخی و بنای سنگی منسوب به دیلمی‌ها دارد.