ابن عطار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

ابن عطّار (قرن ۶ و ۷ق)

(ابوالخیر مسیح بن ابوالبقا) پزشک مسیحی. در دورۀ خلافت ناصر لِدین‌الله (۵۷۵ـ۶۲۲ق)، سی‌وچهارمین خلیفۀ عباسی، زندگی می‌کرد و پزشک مخصوص او بود.