ابن ماسه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

ابن ماسّه (متوفی احتمالاً در 275 ق)

عیسی پزشک. از او چند کتاب پزشکی و نقل قول‌هایی در کتاب حاوی رازی باقی مانده است.