ابن ماسه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 17:01, 24 September 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ابن ماسّه (متوفی احتمالاً در 275 ق)

عیسی پزشک. از او چند کتاب پزشکی و نقل قول‌هایی در کتاب حاوی رازی باقی مانده است.