ابورمثه تمیمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 19:33, 18 October 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ابورِمْثَه تَمیمی (قرن ۱ق)

از صحابۀ پیغمبر اسلام (ص). در پزشکی و جراحی دست داشته است. اسم کوچک ابورمثه به چندین صورت آمده است. نام اصلی‌اش از طرف ابن جلجل و از آن رهگذر توسط مورخان بعدی پزشکی عربی به اشتباه «ابن ابی رمثه» ذکر شد که با روایت ناقلان مغایر است. او پس از رحلت پیامبر (ص) نیز مدتی زیست. بعدها به مصر رفت و در شمال افریقا درگذشت. اطلاعات موجود در تاریخ الاطباء دربارۀ فعالیت‌های پزشکی وی از طرف مراجع قدیمی‌تر روایات مذهبی تأیید می‌شود. بدین ترتیب او قدیمی‌ترین پزشک مسلمانی است که می‌شناسیم. روایت است که زمانی به پیغمبر (ص) پیشنهاد کردند که وی ایشان را برای بیماریشان معالجه کند، پیغمبر (ص) پذیرفت و فرمود: «انت طبیبٌ و الرّفیق الله».