ابوزین کحال

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

ابوزین کَحّال (قرن ۹ق)

جراح ایرانی. شرایط جراحی، تنها کتاب باقی‌مانده از او در پزشکی عمومی به فارسی است. این کتاب در زمان شاهرخ تیموری (ح ۸۰۷ـ۸۵۰) تألیف و به او اهدا شده است. از این کتاب سه نسخۀ ناقص در دست است: در کتابخانۀ دانشکدۀ پزشکی تهران، در دانشگاه لاهور پنجاب و در دانشگاه لوس ‌آنجلس کالیفرنیا.