اتم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
اَتُم

اَتُم (atom)

کوچک‌ترین واحد ماده که در واکنش شیمیایی شرکت می‌کند و از طریق شیمیایی به هیچ چیز ساده‌تری تجزیه نمی‌شود. هر اتم متشکل است از پروتون‌ها و نوترون‌ها که در هستۀ مرکزی آن قرار دارند، جز هیدروژن که هسته‌اش فقط شامل یک تک پروتون است، و تعدادی الکترون که هسته را احاطه می‎‎کنند. عناصر متفاوت در عدد اتمی، جرم اتمی نسبی، و رفتار شیمیایی تفاوت دارند. اتم‌ها بسیاربسیار کوچک‌تر از آن‌اند که حتی با قوی‌ترین میکروسکوپ‌های اُپتیکی رؤیت شوند. مثلاً قطر بزرگ‌ترین ایزوتوپ سزیوم ۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ میلی‌متر است. همچنین، اتم‌ها بی‌وقفه‌ در حرکت‌اند. با استفاده از میکروسکوپ‌های الکترونی جدید،‌ ازجمله میکروسکوپ تونلی‌روبشی[۱] و میکروسکوپ نیروی اتمی[۲]، می‌توان از مولکول‌ها و اتم‌های منفرد تصویرگیری کرد.  1. scanning tunnelling microscope
  2. atomic force microscope