اتکینسون، جیمز (۱۷۸۰ـ۱۸۵۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اَتْکینْسون، جیمز (۱۷۸۰ـ۱۸۵۲) (Atkinson, James)
پزشک، خاورشناس، و شاعر انگلیسی. در ۱۸۰۵ برای کار پزشکی به هند رفت و در آن‌جا زبان فارسی را فراگرفت. در ۱۸۱۸ دانشیار زبان فارسی در کالج فورت ویلیام شد. از ۱۸۳۸ تا ۱۸۴۱ سرپرست گروه جراحان ارتش هند در کابل بود.

جیمز اتکینسون
James Atkinson
زادروز ۱۷۸۰م
درگذشت ۱۸۵۲م
ملیت انگلیسی
شغل و تخصص اصلی شاعر و مترجم
شغل و تخصص های دیگر پزشک و خاورشناس
آثار سهراب (کلکته، ۱۸۱۴، ۱۸۲۸) که ترجمه‌ای آزاد از داستان رستم و سهراب شاهنامه است؛ ترجمۀ کلثوم ننه/عقاید‌النساء آقاجمال خوانساری به انگلیسی (لندن، ۱۸۳۲)؛ شاهنامۀ فردوسی، شاعر ایرانی که ترجمۀ چکیدۀ تمام شاهنامه، به نثر آمیخته به نظم، است (لندن، ۱۸۳۲)؛ ترجمۀ منظوم لیلی و مجنون نظامی به انگلیسی (لندن، ۱۸۳۶)؛ سفر به افغانستان (لندن، ۱۸۴۲)؛ ویژگی‌ها و پوشاک مردم افغانستان، با همکاری (لندن، ۱۸۴۳)
گروه مقاله زبان شناسی و ترجمه

از آثارش: سهراب (کلکته، ۱۸۱۴، ۱۸۲۸) که ترجمه‌ای آزاد از داستان رستم و سهراب شاهنامه است؛ ترجمۀ کلثوم ننه/عقاید‌النساء آقاجمال خوانساری به انگلیسی (لندن، ۱۸۳۲)؛ شاهنامۀ فردوسی، شاعر ایرانی که ترجمۀ چکیدۀ تمام شاهنامه، به نثر آمیخته به نظم، است (لندن، ۱۸۳۲)؛ ترجمۀ منظوم لیلی و مجنون نظامی به انگلیسی (لندن، ۱۸۳۶)؛ سفر به افغانستان (لندن، ۱۸۴۲)؛ ویژگی‌ها و پوشاک مردم افغانستان، با همکاری (لندن، ۱۸۴۳).