از کرخه تا راین (سینما)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

از کَرخِه تا راین (سینما) From Karkheh to Rhein

پوستر فیلم «از کرخه تا راین»


فیلمی ساختۀ ابراهیم حاتمی‌کیا در ۱۳۷۲ش. پنجمین فیلمِ حاتمی‌کیا به بیرون از صحنه‌های جنگ مربوط می‌شود، اما کماکان اثری است دربارۀ رزمندگانِ جنگِ تحمیلی عراق علیه ایران. فیلم‌نامه مضمونی تلخ و ملودراماتیک و در عین حال جسارت‌آمیز دارد. کارگردان خود را در قید چارچوب‌ها و حصارهای شناخته‌شده محدود نکرده است.