استابولوم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 10:12, 2 February 2022 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اَسِتابولوم (acetabulum)

برگرفته از واژه‌ای لاتینی به معنی جام. حفرۀ عمیقِ موجود در استخوان لگن[۱]. سر استخوان ران[۲] (فمور) در آن قرار می‌گیرد.

 


  1. hip bone
  2. femur