اسید پیرولیگنیوس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 11:01, 11 May 2022 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اَسید پیرولیگنئِوس (pyroligneous acid)

مایعی تیره‌رنگ، و اساساً مخلوط اسید استیک و متانول (الکل چوب). در نتیجۀ تقطیر تخریبی چوب به دست می‌آید. زمانی اسید استیک تجاری را از این ماده استخراج می‌کردند.