انجمن ادبی ایران

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

انجمن ادبی ایران
حسن وحید دستگردی این انجمن را در ۱۲۹۸ش، بنیاد نهاد که هفته‌ای یک‌بار در خانه‌ای اجاره‌ای در محلۀ عرب‌ها و بعد از چندی، در خانۀ حسین‌قلی قزل‌ایاغ و میرزارضا نایینی تشکیل می‌شد. با گسترش تدریجی انجمن چون منازل آن‌ها برای پذیرایی همۀ مدعوین گنجایش نداشت، انجمن در تالار آیینۀ وزارت معارف تشکیل جلسه ‌می‌داد و شخصیت‌هایی نظیر ملک‌الشعرای بهار، تیمورتاش، ادیب‌السلطنه سمیعی، ولی‌الله نصر، محمدهاشم میرزا افسر، یحیی دولت‌آبادی، سعید نفیسی، رشید یاسمی، علی‌اصغر حکمت، تقی بینش، محمدعلی بامداد، عباس فرات و جمعی از خاورشناسان معروف به عضویت افتخاری آن پذیرفته شده بودند، اما چون بنیان درست و استواری نداشت، پس از یک سال و اندی، به خانۀ افسر منتقل شد؛ در آن‌جا به جلسات هفتگی خود ادامه داد. پس از درگذشت افسر، این انجمن در منزل محمدعلی ناصح تشکیل می‌شد و در حدود ۱۳۲۵ش رسمیت یافت و به ثبت رسید. ناصح برای بالابردن سطح معلومات اعضا، کلاس‌های درسی، ازجمله آموزش فرانسه، تفسیر قرآن و فن ترجمۀ عربی به‌راه انداخت و متون مهم ادبی فارسی را خود تدریس می‌کرد.