انجمن ایران و امریکا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

انجمن ایران و امریکا

انجمنی که از ۱۳۳۵ش تا ۱۳۵۸ در خیابان شهید بهشتی (عباس‌آباد سابق)، خیابان خالد اسلامبولی (وزرای سابق) دایر بود و گروه‌های تئاتر پاسارگاد، تئاتر امروز، هنر ملی، تئاتر سوم و تئاتر پیاده، نمایش‌های ذیل را در آن‌جا بر روی صحنه بردند: آندورا اثر ماکس فریش، در انتظار گودو اثر ساموئل بکت، آنتیگونه نوشتۀ ژان آنویی، عمو زنجیرباف از پرویز بشردوست، مرگ فروشنده (مرگ دستفروش) اثر آرتور میلر، هرکول و طویلۀ اوجیاس نوشتۀ فردریک دورنمات، سیر روز در شب (سفر دراز در شب) اثر یوجین اونیل، و پسران و دختران نوشتۀ پل جونز.