باشتین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

باشْتین

روستای تاریخی در استان خراسان رضوی، شهرستان سبزوار، در بخش داورزن. در منطقه‌ای تپّه‌ماهوری به فاصلۀ ۳۱کیلومتری جنوب غربی سبزوار و ۹کیلومتری جنوب ریوَند، سر راه فرعی سبزوار به مهرآباد و مقیسه قرار دارد و ارتفاع آن ۸۷۵ متر است. اقلیم این شهر معتدل مایل به گرم و خشک است. باشتین که در ناحیۀ بیهق قدیم قرار دارد، در تاریخ ایران از اهمیت خاصی برخوردار است و عبدالرّزاق باشتینی، بنیاد‌گذار سلسلۀ سربداران، از همین روستا برخاست و علیه مغولان غاصب مبارزه کرد.